Prenumerera

Att prenumerera på Giftorm kostar 319 kronor för ett år, det vill säga sex nummer av tidningen. Detta pris gäller inom Sverige, för övriga Europa är priset 625 kronor och för resten av världen 679 kronor.
Observera att du måste vara 18 år eller äldre för att prenumerera. Annars behöver du målsmans tillåtelse.
Om någon annan än prenumeranten ska betala fakturan fyller du i fakturamottagarens namn och adress i fältet ”Övrigt”.

Ditt för- och efternamn (*)

Eventuell c/o-adress

Adress (*)

Postnummer (*)

Ort (*)

Telefon (*)

E-post (*)

Eventuellt meddelande

Genom att skicka ovanstående beställningsformulär intygar du att du är 18 år eller äldre. Är du 17 år eller yngre behöver du målsmans tillåtelse för att prenumerera. Om fallet är så, fyll i målsmannens namn i fältet ”Övrigt”.